Now showing items 1-2 of 1

    blízká fotogrammetrie,ortofoto,digitální model terénu,Agisoft PhotoScan,ArcGIKlíčová slova: rýhová eroze,ArcGIS (1)
    Rill erosion,Close Range Photogrammetry,Orthophoto,Digital Elevation Model,Agisoft PhotoScan,ArcGIS (1)