• Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

      Autor: Hanzlíková Jitka; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Císlerová Milena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...