Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

   Author: Stašek Jakub; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Uhlířová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...