• Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben 

      Autor: Melhubová Sabina; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Zuna Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
      Diplomová práce na téma Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben řeší návrh stabilizace aktivních strží na povodí Gimbach. Diplomová práce se nejprve věnuje popisu povodí Gimbach z hlediska přírodovědeckého ...