• Revitalizace Klenečského potoka 

      Autor: Hevák Zdeněk; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Nevšímalová Kristýna
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
      Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...