• Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

      Autor: Holečková Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Boháč Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...