Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

   Author: Holečková Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Boháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...