• Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

      Autor: Burda Josef; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Benešová Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
      Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...