• Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

      Autor: Pánová Lucie; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Jirkovský Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
      V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...