Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

   Author: Mrázková Nikola; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Hrabák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...