Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...