• Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

      Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Richter Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
      Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...