• Studie PPO v povodí Nihošovického potoka 

      Autor: Soutor Jiří; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Baloun Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Tato diplomová práce se věnuje srážko-odtokovým poměrům na povodí Nihošovického potoka a na základě výsledků odtoků řeší možná protipovodňová opatření místních vybraných obcí. Na základě získaných a vytvořených podkladů ...