• Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové - Pardubice-Přelouč 

      Autor: Tejkl Adam; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Skalická Irena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
      Tato diplomová práce pojednává o kvantifikaci objemů vody použitelné k závlaze zemědělských ploch v oblasti Hradec Králové - Pardubice - Přelouč. Praktickým cílem práce je návrh metodiky pasportizace závlahových čerpacích ...