• Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

      Autor: Wlazlová Kateřina; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Jusková Kateřina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...