Now showing items 10-29 of 100

   Subject
   cultivation,surface water retention,water erosion,surface runoff,soil roughness and consolidation,stereophotogrammetry,ortophoto [1]
   Dešťová zahrada,hospodaření s dešťovou vodou,nedestruktivní metody snímkování [1]
   dešťový simulátor [1]
   Digital camera, multispectral imaging, infrared filter, airbone images, white balance, vignetting, orthophoto, vegetation index. [1]
   Digitální fotoaparát, multispektrální snímek, infračervený filtr, letecké snímkování, vyvážení bílé, vinětace, ortofoto, vegetační index. [1]
   discharge computation,Hajný stream,splitter,elevation of the level line,log sleepers,riprap,beaching [1]
   Dry polder, dam, flood plan, transformation of flood wave, study, flood protection, Nučice, harmless flow, Konojedy stream [1]
   Elbe,irrigation, water demand, drought, Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   erosion risks, sediment, erosion control measures, surface runoff, flood prevention measures [1]
   erozní ohroženost, sediment, protierozní opatření, povrchový odtok, protipovodňová opatření [1]
   experimental beds [1]
   experimentální plocha [1]
   grain size distribution [1]
   granularity curve [1]
   green roof,water regime,evapotranspiration,thermal regime,substrate,vegetation,mathematical modeling [1]
   hrazení bystřin v Alpách, stabilizace strže, návrh příčných objektů, rekonstrukce příčných objektů [1]
   hydrological modelling,hec-hms,uncertainty analysis,CN [1]
   hydrologické modelování,hec-hms,citlivostní analýza,CN [1]
   hydromorfologické mapování, Rámcová směrnice o vodách, revitalizace toků [1]
   hydromorphological assessment,Water Framework Directive, River restoration [1]