Now showing items 36-55 of 100

   Subject
   Labe, závlahy, odběry vody,sucho,Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   laser diffractometer [1]
   laserový difraktometr [1]
   Locking of agricultural land, hydromelioration, drainage, water management, revitalization of streamLocking of agricultural land, revitalization of streams [1]
   malá vodní nádrž, hráz, výpustný objekt,bezpečnostní přeliv,transformace povodňové vlny,šoupě [1]
   Malá vodní nádrž, revitalizace, vodní tok [1]
   malý vodní tok, revitalizace toku, vegetační doprovod, vodní tůň, Hustířanka [1]
   microtensiometer, testing, pressure head, macropore [1]
   mikrotenzometr, testování, tlaková výška, makropór [1]
   Nihošovický potok, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, srážko-odtokové poměry, povrchový odtok, transformace povodňové vlny, protipovodňové opatření, ArcGIS [1]
   Nihošovický stream, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, rainfall-runoff situation, runoff, transformation of flood wave, flood protection, ArcGIS [1]
   project documentation,reconstruction,fishpond,emergency spillway,sediment removal [1]
   projektová dokumentace,rekonstrukce,rybník,bezpečnostní přeliv,odbahnění [1]
   Půda, pískovec, měření vlhkosti, měření potenciálu, historická budova [1]
   Půdní makropór,půdní matrice,infiltrace,preferenční proudění,neutronová radiografie [1]
   půdní sediment [1]
   půdní vzduch, tlak půdního vzduchu, tenzometr [1]
   Radioactive waste,SÚRAO – Radioactive waste repository authority,Radioactive waste repository,Waste package,Reconstruction [1]
   Radioaktivní odpad,SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů,Úložiště radioaktivních odpadů,Obalový soubor,Rekonstrukce [1]
   Rain garden,stormwater management,non-destructive imaging methods [1]