Now showing items 27-46 of 100

   Subject
   hydrologické modelování,hec-hms,citlivostní analýza,CN [1]
   hydromorfologické mapování, Rámcová směrnice o vodách, revitalizace toků [1]
   hydromorphological assessment,Water Framework Directive, River restoration [1]
   Intensive green roof [1]
   intenzivní vegetační střecha [1]
   irrigation,rain water management,storage tank,automatic irrigation system,global climate change [1]
   Komplexní pozemkové úpravy,obec Údlice,protierozní opatření,plán společných zařízení [1]
   křivka zrnitosti [1]
   kultivace,povrchová retence vody,vodní eroze,povrchový odtok,drsnost a konsolidace půdy,stereofotogrammetrie,ortofoto [1]
   Labe, závlahy, odběry vody,sucho,Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   laser diffractometer [1]
   laserový difraktometr [1]
   Locking of agricultural land, hydromelioration, drainage, water management, revitalization of streamLocking of agricultural land, revitalization of streams [1]
   malá vodní nádrž, hráz, výpustný objekt,bezpečnostní přeliv,transformace povodňové vlny,šoupě [1]
   Malá vodní nádrž, revitalizace, vodní tok [1]
   malý vodní tok, revitalizace toku, vegetační doprovod, vodní tůň, Hustířanka [1]
   microtensiometer, testing, pressure head, macropore [1]
   mikrotenzometr, testování, tlaková výška, makropór [1]
   Nihošovický potok, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, srážko-odtokové poměry, povrchový odtok, transformace povodňové vlny, protipovodňové opatření, ArcGIS [1]
   Nihošovický stream, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, rainfall-runoff situation, runoff, transformation of flood wave, flood protection, ArcGIS [1]