Now showing items 1-2 of 1

    Domestic waste, municipal solid waste, waste management, waste composition, waste production and treatment, analysis, optimization (1)
    Domovní odpad, komunální odpad, odpadové hospodářství, skladba odpadu, produkce a nakládání s odpady, analýza, optimalizace (1)