Now showing items 1-1 of 1

  • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

   Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...