Now showing items 1-1 of 1

  • Studie obnovy Klocova rybníka v Plzni 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: David Václav; Opponent: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovy zaniklého rybníka na okraji města Plzně, součástí studie jsou výkresy možné obnovy konstrukce, záznamy aktuálního stavu, výpočty návrhových průtoků na objektech nádrže a ...