Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení stavu podzemních vod v regionu Mariánskolázeňský region 

   Author: Pipta Jan; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vylita Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V obci Prameny byly v 90. letech provedeny vrtné práce za účelem průzkumu pro vybudování stáčírny minerálních vod. Tento průzkum prováděla společnost AQUATEST, a.s. Obec po financování vrtných prací neměla dostatečný kapitál ...