Now showing items 1-3 of 3

  • Odtok z experimentálních ploch extenzivních zelených střech 

   Author: Markéta Frídová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Sobotková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením srážkoodtokových vlastností na čtyřech experimentálních zkušebních plochách umístěných na střeše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. Zkušební ...
  • Posouzení charakteristik střešního substrátu s příměsí recyklovaných materiálů 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Při výstavbě extenzivních zelených střech začíná být trendem využívat substrát se složkami recyklovaného materiálu. V této práci jsou zkoumány a porovnávány tři substráty zelených střech použité pro výstavbu experimentální ...
  • Zelené střechy a jejich zavlažování 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je věnována problematice zelených střech a možnosti jejich zavlažování. V teoretické části jsou zahrnuty základní informace k zeleným střechám, jejich typy, funkce a dělení. Nechybí ani zmínka o jejich ...