Now showing items 1-1 of 1

  • Studie výstavby malé vodní nádrže v lokalitě Za tratí u Bílého Kostela nad Nisou 

   Author: Klára Vejvalková; Supervisor: David Václav; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je dle zadání zpracována formou studie. Jedná se o výstavbu malé vodní nádrže či tůně. V práci se zabývám návrhem a posouzením možných variant řešení. Varianty jsou zpracovány jako kombinace dvou ...