Now showing items 1-2 of 1

    automatic irrigation system, global climate change, irrigation system project, water need, pedology (1)
    automatizovaný závlahový systém (AZS), globální změna klimatu, návrh AZS, vláhová potřeba, pedologie (1)