Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení erozní ohroženosti v povodí Býkovického a Divišovského potoka 

   Author: Brettschneiderová Lucie; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Revitalizace Klenečského potoka 

   Author: Hevák Zdeněk; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...