Now showing items 1-1 of 1

  • Studie využití přírodní lokality "Prosecké skály" 

   Author: Kubínová Romana; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Červinková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu přírodní lokality Prosecké skály, následované studií možností revitalizace a dalším využití této oblasti. Na základě terénního průzkumu a poskytnutých datových ...