Now showing items 1-1 of 1

  • Studie materiálové skladby směsného domovního odpadu 

   Author: Čermáková Kateřina; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Hrabina David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje rozboru materiálové skladby směsného domovního resp. komunálního odpadu ve třech obytných zástavbách města Hradec Králové. Teoretická část se věnuje komunálnímu odpadu, způsobům jeho separace, ...