Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem na nádrž s trvalým vodohospodářským provozem 

   Author: Hladík Martin; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce je zjištění možností využití stávající suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem. Nejprve je analyzován současný stav a kapacity vodního díla. Dále jsou zjištěna potřebná vstupní data ...