Now showing items 1-2 of 2

  • Stupňovitý svod vody od přelivu přehrady (modelový výzkum) 

   Author: Hermanová Magdaléna; Supervisor: Broža Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže Cogotí v Chile 

   Author: Šindlar Prokop; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Broža Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vodohospodářské řešení zásobní funkce a vyhodnocení spolehlivosti dodávek vody nádrže Cogotí. Součástí řešení je orientační stanovení hydroenergetického potenciálu lokality. Dále diplomová ...