Now showing items 25-44 of 71

   Subject
   Malá vodní nádrž,suchá nádrž,zemní hráz,protipovodňová ochrana,hydrotechnické výpočty,projektová dokumentace,HEC-HMS,HEC-RAS,bezpečnostní přeliv [1]
   matematický model [1]
   mathematical model [1]
   MATLAB [1]
   metoda konečných prvků [1]
   Miřejovice,water lock,Vltava,waterway,modernization [1]
   MVE,malá vodní elektrárna,energetika,hydroenergetický potenciál,návrh,projektová dokumentace [1]
   Neustálené proudění, dynamické vlny, vodní elektrárna, vodní nádrž [1]
   numerical modeling [1]
   numerické modelování [1]
   Pelton turbine,jet,bucket,measurement [1]
   Pelton wheel, model setup, measurement of efficiency, development of control application, ControlWeb [1]
   Peltonova turbína, modelová sestava, měření účinnosti, vývoj ovládací aplikace, ControlWeb [1]
   Peltonova turbína,tryska,lopatka,měření [1]
   Physical model,water dam,emergency spillway,bottom outlet [1]
   plavební komora,Miřejovice,vodní cesta,modernizace,Vltava [1]
   plavební stupeň Děčín,matematické modelování,fyzikální modelování,Hec-Ras 2D,postup výstavby vodního díla [1]
   polder,retention reservoir,retention,water management study,flood safety,flood wave transformation,drought,storage function,earth dam [1]
   poldr,suchá nádrž,retence,vodohospodářské řešení,ochrana před povodněmi,transformace povodňové vlny,sucho,zásobní funkce,sypaná hráz [1]
   Pomocný přeliv,nouzový přeliv,zvýšení bezpečnosti na vodních dílech,odplavitelné hrázky,odplavitelné hrazení,povodeň,kapacita zásobního prostoru,kapacita přelivu,průtok přes přeliv,odtok,přehrada/vodní dílo Ostrov nad Oslavou,1000letá povodňová vlna [1]