Now showing items 1-6 of 6

  • Možnosti využití energetického potenciálu jezu Vinec 

   Author: Landsdorf Aleš; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh malé vodní elektrárny Hostěnice - Písty 

   Author: Janouš Pavel; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh malé vodní elektrárny u VD Klabava 

   Author: Boďa Daniel; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnova vodního díla na řece Oskavě v lokalitě Oskava 

   Author: Brdková Pavlína; Supervisor: Kučerová Jitka; Opponent: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývá využitím vodní energie v České republice, rozdělením vodních elektráren z různých pohledů a jejich vybavením. Dále jsou blíže popsány typy vodních ...
  • Soustava rybníků v oblasti Vyšetice 

   Author: Čapek Jan; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu Martiněves 

   Author: Kupa Ondřej; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)