• Protipovodňová ochrana Starých Ouholic 

      Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Práce obsahuje studii současného stavu protipovodňové ochrany obce Nová Ves - Staré Ouholice v okrese Mělník, která byla v minulosti ve značné míře postižena povodněmi. Obsahuje informace o charakteru území, hydrologii ...