• Průběh hladiny při dokonalém přepadu přes širokou korunu 

      Autor: Flaks Martin; Vedoucí práce: Picek Tomáš; Oponent práce: Mattas Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato Bakalářská práce se zabývá průběhy hladin při dokonalém (nezatopeném) přepadu přes širokou korunu v obdélníkovém korytě za různých poloh hladin spodní vody. Práce porovnává vykreslení a výpočty průběhu hladin v ...