Now showing items 3-22 of 53

   Subject
   air mass movement,wind speed and direction,logarithmic wind profile,roughness length,frictional velocity,atmospheric surface layer [1]
   Bazén [1]
   broad-crested weir, measurements of the water surface profile, influence of water under the weir, undular hydraulic jump [1]
   CFD [1]
   Circular culvert, loss of energy by the inlet to the culvert, decreased depth, mathematical modelling, CFD, Ansys CFX. [1]
   Dead zone [1]
   Ecological discharge, Climate changes, Minimal residual flow, Biodiversity, Acid atmospheric deposition, Acidification, Drought, Flood [1]
   Ekologický průtok, Klimatické změny, Minimální zůstatkový průtok, Biodiverzita, Kyselá atmosférická depozice, Acidifikace, Sucho, Povodeň [1]
   flood protection [1]
   flood, flood protection, levee, Staré Ouholice [1]
   Flow,one-dimensional model,channel capacity,Červený potok,flow rate,flood lines,HEC-RAS,protective levees [1]
   Fluent [1]
   green roof, test bed, green roof segment, runoff coefficient, cascade of linear reservoirs [1]
   HEC-RAS, steady flow, capacity of the channel, Manning`s roughness coefficient, flow, opened channel, flood plain, flood plain line [1]
   HEC-RAS, ustálené nerovnoměrné proudění, kapacita koryta, Manningův drsnostní součinitel, průtok, otevřené koryto, záplavové území, záplavová čára [1]
   HEC–RAS [1]
   hydraulika otevřených koryt [1]
   Hydraulika otevřených koryt, dvourozměrné matematické modelování proudění vody, FESWMS, Flo2DH, rozdělovací objekt [1]
   Hydraulika otevřených koryt,záplavové území,2D model,HEC-RAS,Manningův drsnostní součinitel,DMR 5G [1]
   Inflow [1]