Now showing items 1-2 of 1

    broad-crested weir, measurements of the water surface profile, influence of water under the weir, undular hydraulic jump (1)
    široká koruna, měření průběhů hladin, vliv spodní vody, vlnovitý vodní skok (1)