Now showing items 1-2 of 1

    Vodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) (1)
    Water jet,row of water jets,water noozle,multiple turbulent jets,free shear flows,wall-bounded flow,boundary layer,computational fluid dynamics (CFD),methods RANS and DES,axisymmetric jets,circular jets,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) (1)