• Úprava Roztylského potoka 

      Autor: Lukáčová Adéla; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Beneš Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Předmětem bakalářské práce je úprava Roztylského potoka. Tok se nachází v Praze, je přítokem Kunratického potoka. Byla zpracována problémová studie toku a projektová dokumentace. Potok byl pro účely práce rozdělen na čtyři ...