• Vliv chladných střech na městské klima v podmínkách ČR 

      Autor: Brabec Vojtěch; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Palán Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou klimatické zátěže urbanizovaných oblastí. Praktická část studie vychází z naměřených hodnot experimentu na třech variantách střešních fólií. Srovnávány jsou: běžná fólie na bázi ...