• Modelový výzkum proudění na výtoku z propustku 

      Autor: Jurečková Petra; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Zachoval Zbyněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tato diplomová práce se zabývá ztrátou na výtoku z propustku pro tlakový režim proudění. Za účelem stanovení velikosti ztráty a ztrátového součinitele byl proveden experiment na fyzikálním modelu. Naměřená data byla ...