• Jez v obci Kamberk - ovlivnění průchodu velkých vod 

      Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Cílem této práce je vypracování návrhu řešení problematiky poškozeného jezu na řece Blanici v obci Kamberk. Obec Kamberk se nachází v okrese Benešov a jez na jejím severním okraji. Před návrhem byla provedena obhlídka ...