• Vliv změny klimatu na teplotní stratifikaci vodních nádrží Josefův Důl a Souš 

      Autor: Bejčková Karolína; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Punčochář Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
      Tato diplomová práce se zabývá vlivem změny klimatu na vývoj teplotní stratifikace vodních nádrží Josefův důl a Souš v Jizerských horách v období 2071 - 2100. Cílem studie je popsat dosavadní vývoj stratifikace řešených ...