Now showing items 90-109 of 109

   Subject
   Transport sedimentu,dvousložková směs,analýza videozáznamu,pórovitost [1]
   Ultrasonic velocity profiling,proudění odpadní vody,rychlostní profily,Reynoldsovo napětí,měření v terénu [1]
   Ultrasonic velocity profiling,sewer flow,velocity profiles,Reynolds shear stress,in-situ measurement [1]
   uncertainty,runoff modelling,urban hydrology,rainfall data,Bayesian inference [1]
   unsteady flow [1]
   urban climate,thermal islands,cool roofs [1]
   úprava toku,hydraulika,revitalizace,prahy [1]
   Vír [1]
   Vodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]
   vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku [1]
   Vortex [1]
   Vtok [1]
   Výtok [1]
   waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID [1]
   Water jet,row of water jets,water noozle,multiple turbulent jets,free shear flows,wall-bounded flow,boundary layer,computational fluid dynamics (CFD),methods RANS and DES,axisymmetric jets,circular jets,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]
   watercourse adjustment,hydraulics,revitalization,rapids [1]
   watercourse,regulation,near-natural,increasing the bankfull capacity [1]
   weir,reconstruction,rock chute,channel design,flood flow [1]
   zelená střecha, testovací segment zelené střechy, odtokový koeficient, kaskáda lineárních rezervoárů [1]
   zelené střechy,nelineární rezervoár,okamžitý jednotkový hydrogram,rozchodníky,zadržování srážkové vody,testovací segmenty [1]