Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce železniční tratě č.532C v úseku žst. Čelákovice (mimo) - žst. Kostelec nad Labem (včetně) 

   Author: Šuk Jan; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Zvěřina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 532C v úseku železniční stanice Čelákovice (mimo) - železniční stanice Kostelec nad Labem (včetně) s maximální rychlostí 100 km/h. Práce obsahuje čtyři ...