Now showing items 35-39 of 39

  • Využití mostnic na mostech tratí SŽDC 

   Author: Lojda Vít; Supervisor: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výstavba vlečky do závodu ŠKODA Auto a.s. ve Vrchlabí 

   Author: Novák David; Supervisor: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšené a stabilizované zeminy v pražcovém podloží 

   Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Petýrek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá úpravou zemin v pražcovém podloží. První část práce popisuje zlepšení a stabilizaci zemin. Zabývá se návrhem, zkouškami, technologiemi a používanými materiály. S úpravou zemin souvisí téma ...
  • Železniční propojení Klára - Nová Pec 

   Author: Bouše Viktor; Supervisor: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Životní cyklus geosyntetik v pražcovém podloží a nakládání s nimi po skončení jejich životnosti 

   Author: Vondra Lukáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce představuje základní typy geosyntetik používané v pražcovém podloží, popisuje jejich využití a technologie instalace. Dále se zaměřuje na životní cyklus geosyntetických materiálů a popisuje způsoby, jakými tyto ...