Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 188

  • Tenké a ultratenké asfaltové obrusné vrstvy 

   Autor: Tomáš Slatinka; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tenkých a ultratenkých asfaltových směsích, pokládaných jako obrusné vrstvy v tloušťce do 30 mm. Zabývá se popisem základních vlastností a způsobem využití tenkých asfaltových vrstev ...
  • Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10 

   Autor: Kateřina Týcová; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti exitu 14 ...
  • Syntetická vlákna v asfaltových směsích 

   Autor: Čestmír Krous; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce zkoumá vliv syntetických vláken na mechanické vlastnosti asfaltových směsí. Konkrétně vláken pod obchodními značkami Forta a Namflex, a to ve směsích typu asfaltobeton pro obrusnou a ložní vrstvu (ACO a ...
  • Úprava úrovňové křižovatky na silnici III/00719, III/10145 a sjezdu D7 Exit 9 

   Autor: Karda Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Pacák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce řeší problematiku úrovňové křižovatky Bouchalka, při sjezdu na dálnici D7. Požadavkem bylo najít řešení, které přinese především zvýšení bezpečnosti provozu. Návrh je proveden ve čtyřech variantách. ...
  • Přeložka komunikace III/10125 - Vysoký Újezd 

   Autor: Budínová Veronika; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) přeložky komunikace III/10125 v obci Vysoký Újezd za účelem omezení vjezdu tranzitní dopravy do centra obce. Pro navrhované ...
  • Přeložka silnice II/101 v severní části Říčan (Pacov) 

   Autor: Hetzerová Barbora; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Trusík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh přeložky silnice II/101 v severní části Říčan, která v současnosti přivádí do této lokality tranzitní dopravu. Návrh je proveden ve dvou variantách, které jsou vzájemně porovnány. Výsledná ...
  • Obchvat silnice II/229 a II/237 města Rakovník 

   Autor: Janoušek Ondřej; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tématem této diplomové práce je variantní návrh obchvatu města Rakovník. První část práce se zaobírá návrhem variant vedení obchvatu. Zároveň proběhlo multikriteriální zhodnocení těchto variant. Na základě multikriteriální ...
  • Obchvat města Kojetín - jížní část 

   Autor: Březinová Ivana; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Biela Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem této diplomové práce je projekt jižní části obchvatu města Kojetín na silnici II/367. Projekt obchvatu je spojen s výstavbou nové vysokorychlostní železniční trati, která vyžaduje zrušení úrovňových křížení a ...
  • II/111 Divišov - obchvat 

   Autor: Erbanová Eliška; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Novotná Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je studie vedení přeložky silnice II/111 v katastrálním území Dalovy a Divišov u Benešova kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/111. V rámci této studie jsou navrženy 2 ...
  • I/57 Kunín, západní obchvat 

   Autor: Šanobová Lenka; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
  • Rekonstrukce silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd 

   Autor: Jorová Michaela; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hoke Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/501 v úseku Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd. Důraz byl při jejím zpracování kladen na zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

   Autor: Bernášek Jaroslav; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Lambert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
  • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

   Autor: Sochůrek Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...
  • Rozšíření D7 u exitu 5 a napojení ČSPHM - Středokluky 

   Autor: Václavík Daniel; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Horálková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem této diplomové práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni DÚR na exitu 5 z dálnice D7 u města Středokluky, která rozšiřuje stávající dálnice na nové šířkové uspořádání D 33,5 a s tím související úprava ...
  • Rekonstrukce silnice III/3195 - Slatina nad Zdobnicí 

   Autor: Prášek Josef; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Němec Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/3195 v úseku od obce Kameničná až ke konci obce Slatina nad Zdobnicí a převážnou část úseku tvoří průtah touto obcí. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, ...
  • Obchvat silnice I/9 města Tábor 

   Autor: Spěšný Tomáš; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Cílem této diplomové práce byl návrh obchvatu silnice 1/19 města Tábor za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy do města, a tedy jeho dopravního zklidnění. Pro návrh obchvatu bylo nutné seznámit se s problematikou daného ...
  • Rekonstrukce silnice II/304 Bohuslavice - Opočno 

   Autor: Škorpilová Aneta; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování projektu rekonstrukce silnice II/304 s vyřešením problémových míst v rámci odvodnění, rekonstrukce chodníku a vytvoření autobusových zastávek.
  • Mimoúrovňová křižovatka Koloděje 

   Autor: Malinská Lucie; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem diplomové práce je návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice I/12 a silnice III/33310. Směrové a výškové řešení přeložky silnice I/12 bylo součástí zadání, stejně jako návrhová kategorie S24,5/100. Silnice ...
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Autor: Tittelbach Matyáš; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti na silniční síti, kon-krétně na úrovňových křižovatkách silnic I. tříd se silnicemi I. a II. třídy. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti ...
  • Návrh rekonstrukce křižovatky III/11533 a D5 

   Autor: Šmerhovský Jaroslav; Vedoucí práce: Hradil Jan; Oponent práce: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce je zaměřena na řešení problému nedostatečné kapacity křižovatky v Berouně na křížení komunikací D5 a silnice III/11 533. První část je zaměřena na problematiku okružních křižovatek. V další části se zabývám variantním ...