Now showing items 1-2 of 1

    dopravní nehodovost,analýza nehodovosti,multifaktorová analýza,vícenásobná regrese,úrovňová křižovatka (1)
    traffic accidents,analysis of accidents,multifactor analysis,multiple regression,level crossing (1)