Now showing items 83-102 of 199

  • Patnáctkou na kole 

   Author: Kubasch Tomáš; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

   Author: Polehla Jiří; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zaobírá rekonstrukcemi místních obslužných komunikací v Kunraticích - oblast Úhlavská a oblast Hřbitov ve stupni DSP. Závěrečná práce obsahuje studii zabývající se rekonstrukcemi dopravní infrastruktury ...
  • Porovnání metod pro stanovení tuhosti a únavy směsí recyklace za studena 

   Author: Kášek Lukáš; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Posouzení efektivnosti metrobusů a jejich další rozvoj 

   Author: Benýšková Vendula; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Matras Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Cílem této diplomové práce je seznámení se s poměrně novým systémem rychlé autobusové dopravy - BRT, v Evropě častěji nazývaným jako BHLS nebo Metrobus, a dále posouzení jednotlivých příkladů z hlediska kvality a efektivnosti. ...
  • Posouzení účinnosti vybraných prvků zklidnění dopravy 

   Author: Dobnerová Lenka; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Povrchové vlastnosti kameniva 

   Author: Hrabal Lukáš; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Problematika cyklotras na Praze 6 

   Author: Procházková Linda; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt silničního obchvatu města Hořovice 

   Author: Fousová Markéta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čech Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je projekt východního obchvatu města Hořovice, který propojuje čtyři příjezdové komunikace do města. Jedná se o dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114 a dvě silnice třetí třídy III/1149 a ...
  • Protihlukové úpravy typu SMA LA 

   Author: Štrob Roman; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Průzkumy a modelování hlukové situace na silnici I/38 - průtah a obchvat Kolína 

   Author: Vejražková Petra; Supervisor: Merta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Přeložka komunikace III/10125 - Vysoký Újezd 

   Author: Budínová Veronika; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) přeložky komunikace III/10125 v obci Vysoký Újezd za účelem omezení vjezdu tranzitní dopravy do centra obce. Pro navrhované ...
  • Přeložka křižovatky silnic I/3 a II/110 U Topolu (Benešov) 

   Author: Sedláček Marek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce řeší problematiku křižovatky silnic I/3 a II/110 při městě Benešov. Práce obsahuje čtyři varianty řešení přeložky dané křižovatky. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
  • Přeložka silnice I/16 - Jizerní Vtelno 

   Author: Valášek Martin; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Dnešní průtah obcí Jizerní Vtelno je nebezpečný pro všechny účastníky provozu vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace. Trasa přeložky je navržena zcela mimo problémový úsek v západní zástavbě obce Jizerní Vtelno. Trasa ...
  • Přeložka silnice I/27 - obchvat Klatov 

   Author: Podroužek Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Přeložka silnice II/101 v severní části Říčan (Pacov) 

   Author: Hetzerová Barbora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Trusík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh přeložky silnice II/101 v severní části Říčan, která v současnosti přivádí do této lokality tranzitní dopravu. Návrh je proveden ve dvou variantách, které jsou vzájemně porovnány. Výsledná ...
  • Přeložka silnice II/360 - Obchvat města Jaroměřice nad Rokytnou 

   Author: Čepička Martin; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí - vliv filerů a přilnavostních přísad 

   Author: Lucie Lejskeová; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Dašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí – vliv filerů a přilnavostních přísad se věnuje problematice ztráty přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem v důsledku nepříznivého ...
  • Přilnavost asfaltového pojiva ke kamenivu 

   Author: Slezáková Jindřiška; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • "Quo vadis" European infrastructure development 

   Author: Kisela Ján; Supervisor: Debane Georges
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Recyklace vozovky s využitím pěnoasfaltu 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)