Now showing items 119-138 of 188

  • Řešení komunikační sítě v okolí ČVUT 

   Author: Čech Vladimír; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silnice I/11 Hradec Králové - Vamberk 

   Author: Foltýn Václav; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Silnice I/16 Nová Paka - obchvat 

   Author: Slivková Gabriela; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-01)
  • Silnice I/27 - obchvat města Klatovy 

   Author: Chabr Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silnice I/37 - obchvat Žďáru nad Sázavou. 

   Author: Veber Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Silnice I/61 - obchvat Kladna 

   Author: Líbal Jakub; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je dokumentace pro územní řízení na přeložku silnice I/61, která bude nově sloužit jako obchvat města Kladna. Diplomová práce obsahuje také řešení křižovatky Dříň ve 3 variantách. Na základě ...
  • Silnice II/240 v uspořádání 2+1 (ůsek R7-D8) 

   Author: Bůžek Matěj; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Silnice II/272 ve Starém Vestci 

   Author: Nykodémová Pavlína; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Volek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce řeší problematiku silnice II/272 v obci Starý Vestec. Práce obsahuje dva dispoziční návrhy vedení silnice II/272 ve Starém Vestci. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
  • Silniční obchvat obce Týniště, okres Plzeň-jih 

   Author: Fűzér Petr; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silová duktilita z hlediska vlivu teploty a různých typů použitých asfaltových pojiv 

   Author: Jiras Tomáš; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • SSZ v Praze s potenciálem demontáže 

   Author: Kálal Ondřej; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce "SSZ v Praze s potenciálem demontáže" má za cíl zhodnotit účelnost SSZ na vybraných místech v Praze. Výběr konkrétních lokalit proběhl ve spolupráci s TSK, a.s. U každé řešené lokality jsou popsány případné ...
  • Stanovení nízkoteplotního chování asfaltových směsí s aplikací vybraných pojiv CRmB 

   Author: Mika Martin; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Stárnutí vybraných asfaltových pojiv s aditivy z hlediska změny smykového komplexního modulu 

   Author: Lovrić Milan; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Studenec - Úprava průtahu silnice II/293 a II/295 

   Author: Vlasáková Jana; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Studie dopravního řešení městské části Praha - Vinoř 

   Author: Beneš Adam; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Studie dopravního řešení průtahu silnice III/25013 obcí Lešenice 

   Author: Šamulková Michaela; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Oboznenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato studie řeší rekonstrukci průtahu silnice III/25013 v obci Lenešice. Návrh je vypracován ve dvou variantách s důrazem na lepší využití prostoru místní komunikace, vyřešení dopravy v klidu a úpravu stávajících křižovatek. ...
  • Studie dopravy - Rychnov u Jablonce nad Nisou 

   Author: Bulířová Helena; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá studií dopravy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obsah diplomové práce začíná Průvodní a technickou zprávou a Přehlednou situací lokalit. Podnětem k výběru lokalit byl vlastní průzkum města a dohoda s ...
  • Studie obchvatu obce Církvice a zklidnění stávajícího průtahu 

   Author: Kaplan Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie obchvatu obcí Chýnice a Kuchař 

   Author: Fleischman Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie obchvatu silnice I/37 měst Chrudim a Slatiňany 

   Author: Nerad Rostislav; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)