Now showing items 16-35 of 163

   Subject
   Asfaltová směsi RBL, asfaltová směsi VMT, zvýšený obsah asfaltového pojiva, modifikované asfaltové pojivo, příčný tah, modul tuhosti, odolnost vůči šíření trhlin, citlivost vůči účinkům vody, odolnost vůči vzniku trvalých deformací, tah za ohybu, relaxace asfaltových směsí, tenké obrusné vrstvy, asfaltové směsi s vlákny, výpočet konstrukce vozovky [1]
   asfaltové směsi [1]
   asphalt concrete [1]
   asphalt mixes [1]
   Asphalt mixture for Ultra-Thin Layer (AUTL) [1]
   Asphalt mixture, SMA, R-material, recycling, hot off site recycling [1]
   Asphalt mixture, viscosity reducing additives, synthetic waxes, reclaimed asphalt, rejuvenators, stiffness modulus, water susceptibility, cracks propagation in the low temperature range [1]
   Benešov,přeložka,rekonstrukce,zvýšení bezpečnosti,územní plán [1]
   Benešov,road relocation,reconstruction,increased safety,local development plan [1]
   Bezděčín,D10,Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín,silnice I/16,silnice I/38, silnice II/610 [1]
   Bezděčín,D10,Road flyover,road I/16, road I/38, road II/610 [1]
   bicycle, bike, rack, parking, station, bikesharing, public bicycle sharing [1]
   Bus rapid transit, BRT, BHLS, metrobus, BRT Standard [1]
   Bypass, National road, crossroads, relocation,modernization [1]
   bypass,1st class road,navigation channel Danube - Odra – Elbe,level crossing,flyover,roundabout [1]
   bypass,Černuc,alternatives,horizontal and vertical alignment [1]
   Bypass,horizontal and vertical solution,extravilan,Rakovník,study [1]
   bypass,Kojetín,high-speed railway,flyover roads,relocation [1]
   Bypass,route relocation,variant solution,improving transport in the city center [1]
   Bypass,Tábor,route,variants,horizontal alignment,vertical alignment [1]