Now showing items 42-61 of 163

   Subject
   D1, Prague Circuit, Vestec, multi-criteria evaluation, study [1]
   D1, Pražský okruh, Vestec, multikriteriální hodnocení, studie [1]
   Dálniční přivaděč,Silnice,Extravilán,Úrovňová křižovatka,Rekonstrukce,Novostavba,Rakovník [1]
   design of asphalt mixtures [1]
   dopravní nehodovost, úrovňová křižovatka, světelné signalizační zařízení [1]
   dopravní nehodovost,analýza nehodovosti,multifaktorová analýza,vícenásobná regrese,úrovňová křižovatka [1]
   dopravní řešení,doprava v klidu,Ulice Generála Píky,šířkové uspořádání,dopravní zklidnění [1]
   Forta [1]
   Highway feeder,Road,Extravilan,Level crossing,Reconstruction,New construction,Rakovník [1]
   index stárnutí, stárnutí asfaltových směsí, modul tuhosti, odolnost vůči mrazové trhlině [1]
   Intersection [1]
   jízdní kolo, cyklostojan, stojan, parkování, odstavení, stanoviště, bikesharing, veřejné sdílení kol [1]
   Křižovatka [1]
   křižovatka Velvary,napojení obchvatu,mimoúrovňová křižovatka [1]
   Křižovatka,dálnice,ČSPHM,podjezd,silnice III. třídy,doprava [1]
   Local comunication,traffic fluency,bus stop,parking bay [1]
   Long-Life Pavement concept,Perpetual Pavement concept,fatigue endurance limit,design method from TP 170,analysis of indirect tensile stiffness modulus,analysis of indirect tensile strength,crack propagation by semi-circular bending test,wheel tracking,analysis of flexural strength [1]
   mechanical properties [1]
   mechanické vlastnosti [1]
   mimoúrovňová křižovatka,Běchovice,přeložka silnice,styková křižovatka,územní plán [1]